Jak udało się nam dowiedzieć w ciągu pięciu lat mają powstać między innymi prototypy mikrogazowni domowych i elektrociepłowni gminnych, w których kotły grzewcze mają być połączone z miniturbinami wytwarzającymi energię elektryczną.

Następnie nowatorskie instalacje do wytwarzania paliw i energii mają zostać opatentowane i wprowadzone do sprzedaży.
Pieniądze na ten cel konsorcjum IMP i Energi udało się pozyskać z Narodowego Programu ,,Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii''.

Źródło: farmer.pl