Komisarz zaznaczył, że szczególnie nie będzie to proste zadanie dla takich krajów jak Polska. Państw w których odnawialnych źródeł energii jest niewiele. OZE jest przyszłością, ale obecnie nie jesteśmy w stanie w pełni jej wykorzystać. Wielkim wyzwaniem jest dlatego wykorzystanie różnych rodzajów energii.

Szczególnie na terenach wiejskich istnieje potrzeba budowania lokalnych sieci przesyłowych, rozproszonych źródeł energii. – Ale nie da się rozwijać efektywnych źródeł energii bez uregulowań prawnych – podkreślał Sylwester Śmigiel – prezes Gaspol i przewodniczący Forum Efektywnej Energii.

Dobre rozwiązanie energetyczne dają swobodę, gdzie chcemy zamieszkać – dodał Andrzej Hałasiewicz z FAPA. Ale dodać, że aby rozwijać efektywną energetykę na terenach niezurbanizowanych potrzebna jest wiedza.

Alternatywa na tych terenach może być obok kogeneracji i Odnawialnych Źródeł Energii – LPG (gaz) – mówił Śmigiel.

Z kolei OZE, zdaniem Elżbiety Czerniakowskiej-Bojko z ministerstwa rolnictwa, powinno być wykorzystywane w miejscach, gdzie jest to po prostu niezbędne. – Stawiajmy na rozproszona energetykę i wykorzystujmy do tego w pierwszej kolejności produkty uboczne – mówiła.

Źródło: farmer.pl