Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo w swoim wystąpieniu podkreślił zalety związane z wykorzystywaniem wiatru jako źródła energii. Przypomniał, że państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się, że do 2020 roku, 20% energii produkowanej przez wspólnotę, pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych.


W czasie konferencji głos zabrali także, eksperci w dziedzinie pozyskiwania energii wiatrowej. Byli to głównie przedstawiciele firmy Starke Wind Polska.

Źródło: farmer.pl