Na wczorajszym posiedzeniu rząd miał ostatecznie rozstrzygnąć, jaka ulga akcyzowa będzie przysługiwała producentom biopaliw - zaproponowana przez minister finansów czy ministra rolnictwa. Po posiedzeniu nadal tego nie wiadomo. Premier Jarosław Kaczyński poinformował tylko, że rząd chce wspierać producentów biopaliw – pisze Krystyna Naszkowska. I tym samym, spór o biopaliwa został zakończony.
Dotyczył on rozporządzenia o uldze akcyzowej przy produkcji biopaliw. Od 1 stycznia br. ulga podatkowa na biodiesel została zmniejszona z 2,2 zł za każdy litr biokomponentu do 1 zł, a w przypadku benzyny z dodatkiem biokomponentów do 1,5 zł. Ministerstwo Rolnictwa chce, by ulga w akcyzie na biodiesel wyniosła od 1,5 zł do 2,2 zł za litr w zależności od procentowego udziału biokomponentu. Z kolei, minister gospodarki Piotr Woźniak przygotował program rozwoju rynku biopaliw, który nie tylko "powinien wszystkich usatysfakcjonować", ale jego wdrożenie ma się odbyć przy minimalnym wkładzie budżetu państwa. Zamiast sztywnej wartości ulgi - 1 zł za litr biokomponentu przy produkcji oleju napędowego i 1,50 zł/litr przy bioetanolach – w programie resortu gospodarki zwiększa się ją do 1,048 zł i 1,565 zł. Towarzyszyć ma jej ulga w podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło: Gazeta Wyborcza