Najlepsza dziesiątka zostało wytypowanych przez grono ekspertów konkursu organizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi” pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Przyszłość gmin zaczyna się dzisiaj, tak więc Gmina przyszłości to taka, która już dziś podejmuje aktywne działania z myślą o jutrze – dodaje dr Andrzej Hałasiewicz, członek jury.

Do konkursu zgłaszano projekty w dwóch kategoriach: ekologia i społeczeństwo. W kategorii ekologia zwyciężyła Szczawnica – projekt instalacji 2000 kolektorów słonecznych u mieszkańców indywidualnych. W związku z tym gmina powołała niezależne Stowarzyszenie „EKO Szczawnica”, które skupia dzisiaj 380 członków. Inicjatywa objęła dostawę i montaż kompletnych instalacji solarnych dla gospodarstw domowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania.

W kategorii społeczeństwo, zwyciężyły ex aequo: Bieliny i Reszel. Gminę Bieliny nagrodzono za projekt „Centrum Tradycji i Tradycji Gór świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego krzyża”. W ramach projektu zrewitalizowano 6 zabytkowych obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Bieliny i Nowa Słupia. Gmina Reszel została wyróżniona za udział w „Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Cittaslow”. Jego celem było promowanie i rozpowszechnianie kultury dobrego życia poprzez badania, eksperymentowanie i stosowanie rozwiązań dotyczących organizacji miasta.

Wśród najlepszych znalazły się jeszcze takie gminy jak: Wisznice, Wierzchosławice, Jaworzno, Dierzgoń, Słupsk, Sanok i Racibórz. Wyróżniały się one nowoczesnym podejściem i wymiernymi korzyściami dla mieszkańców tych gmin.

Źródło: farmer.pl