"W najbliższych latach koniunktura na rynku rzepaku będzie dobra. Ceny rzepaku na krajowym i europejskim rynku będą wysokie, z uwagi na dynamicznie rosnący popyt na olej rzepakowy zużywany w produkcji biopaliw i ograniczone w Polsce i pozostałych krajach UE możliwości rozwoju produkcji rzepaku. W latach 2009-2013 rozwój sektora biopaliw będzie głównym kreatorem wzrostu krajowego popytu na rzepak (olej rzepakowy)" - napisano w raporcie.

Narodowe Cele Wskaźnikowe będą rosnąć z 4,60 proc. wartości energetycznej paliw w 2009 roku do 7,10 proc. w 2013 roku.

"Biorąc pod uwagę te wielkości oraz prognozowany wzrost popytu na olej napędowy, zużycie i produkcja estrów w tym okresie powinna wzrosnąć z 480 tys. ton w 2009 roku do 800 tys. ton w 2013 roku" - napisano.

Oczekiwane zwiększenie produkcji estrów oznacza wzrost krajowego popytu na 480-800 tys. ton oleju rzepakowego lub 1,2-2 mln ton rzepaku.

"Popyt na rzepak (olej rzepakowy) zużywany na cele spożywcze w najbliższych latach będzie wzrastał wolno, z uwagi na wysokie nasycenie rynku tłuszczami roślinnymi. Przewiduje się, że do 2013 roku zużycie oleju rzepakowego na cele spożywcze wzrośnie z 400 tys. ton (w latach 2007-2008) do 480 tys. ton (w 2013 roku), co odpowiada wzrostowi przerobu rzepaku na ten cel odpowiednio z 1 mln ton do 1,2 mln ton" - napisano.

W raporcie napisano, że łączne zapotrzebowanie na olej rzepakowy zużywany na cele spożywcze i energetyczne prognozowane do 2013 roku wymaga wzrostu produkcji rzepaku - z 1,5 mln ton średnio w ostatnim pięcioleciu (lata 2003-2007) do 3,2 mln ton w 2013 roku.

"Osiągnięcie tak znaczącego wzrostu produkcji rzepaku, zwłaszcza w tak krótkim okresie, będzie trudne" - napisano.

Źródło: PAP