Działanie biogazowni w Giżynie oparte będzie o proces fermentacji metanowej biomasy pochodzącej z fermy oraz innych substratów pochodzenia rolniczego. Biogazownia rocznie produkować będzie około 4,2 mln m3 biogazu, którego głównym składnikiem jest metan. Biogaz, spalany w module kogeneracyjnym o mocy elektrycznej 1063 kW i mocy cieplnej 1103 kW, zapewniać będzie produkcję energii elektrycznej w ilości około 9,3 mln kW i cieplnej około 9,6 mln kW rocznie. Nadwyżka energii elektrycznej, niewykorzystana przez Poldanor, zostanie odsprzedana do sieci elektroenergetycznej.

Zastosowanie „zielonych” paliw przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla. Technologia układu kogeneracyjnego umożliwia efektywne wykorzystanie biomasy. Szacuje się, iż biogazownia w Giżynie będzie w stanie zasilać ok. 2000 przeciętnych gospodarstw domowych.

Rozpoczęcie inwestycji możliwe było dzięki znakomitej współpracy firmy Poldanor z władzami lokalnymi. Rozpoczęcie produkcji energii planowane jest już na wiosnę 2011 r. Budowa biogazowni w Giżynie umocni jeszcze bardziej i tak silną pozycję firmy Poldanor jako lidera polskiej energetyki rolniczej.

Do tej pory firma Poldanor uruchomiła już pięć biogazowni rolniczych. Cztery z nich znajdują się w województwie pomorskim (Płaszczyca, Pawłówko, Kujanki, Koczała) oraz jedna w pomorskim (Nacław). Obecnie Poldanor buduje kolejne biogazownie w miejscowościach Świelino, Uniechówek oraz Giżyno. Do końca 2012 Poldanor ma wybudować w sumie 12 biogazowni rolniczych.

Źródło: farmer.pl