Podczas konferencji, która organizowana jest na kilka dni przed szczytem klimatycznym w Meksyku, przedstawiciele ministerstw: gospodarki, środowiska, rolnictwa i rozwoju wsi decydujących o kierunkach rozwoju odnawialnych źródeł energii zaprezentują aktualne regulacje prawne oraz szanse i perspektywy rozwoju OZE w Polsce. Przewidziane są również wystąpienia eksperckie ukazujące najnowsze zastosowania poszczególnych rodzajów „zielonej energii”.

Szczyt klimatyczny COP 16 w znaczącej części ma być poświęcony sprawom transferu innowacyjnych technologii, mechanizmom finansowym oraz budowie potencjału w krajach rozwijających się. Podjęta zostanie również tematyka monitorowania, raportowania i weryfikacji efektów planowanych działań z zakresu „zielonych inwestycji”. Jeśli uda się sfinalizować nowe porozumienie klimatyczne w grudniu 2011 r. Polska, sprawująca w tym okresie przewodnictwo w Radzie UE, stanie przed historycznym zadaniem budowania wraz z innymi państwami członkowskimi UE nowego ładu klimatycznego.

Tym bardziej celowe wydaje się w tej sytuacji uzgodnienie kierunków rozwoju OZE w Polsce, tak aby służyły one również zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Z tej perspektywy interesujące mogą okazać się rezultaty ogólnopolskiego projektu „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu”, z wynikami którego zapoznają się uczestnicy konferencji.

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o zarejestrowanie się na stronie www.fdpa.org.pl/oze_konf

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl/oze, e-mail: kwiteska@fdpa.org.pl ; telefon (22) 864 03 90, 834 20 02; faks (22) 864 03 61.

Źródło: farmer.pl