Takie przekonanie panuje nie tylko wśród działaczy samorządu europejskich rolników Copa – Cogeca oraz unijni politycy. Obie strony obecnie zgodnie podkreślają korzyści płynące z ich stosowania. Świadczy o tym chociażby europejska dyrektywa w sprawie energii produkowanej z odnawialnych źródeł, która ma na celu właśnie promowanie wykorzystania biopaliw.

Zdaniem Pekki Pesonena, sekretarza generalnego Copa – Cogeca jest ona bardzo ważnym tekstem legislacyjnym, który wprowadza obowiązkowe kryteria trwałości w zakresie środowiska i gazów cieplarnianych jako warunek dostępu do rynku biopaliw i biocieczy. Normy te jak podkreśla Pesonen będą ważnym czynnikiem w promowaniu zrównoważonej produkcji, zarówno dla biopaliw jak i różnego rodzaju upraw i surowców na całym świecie. Szczególnie, że oprócz zwiększenia zatrudnienia na obszarach wiejskich, europejska produkcja biopaliw przyniesie dodatkowe korzyści, pomagając w ograniczeniu importu i zależności od importowanych roślin białkowych z krajów trzecich.

Obecnie najczęściej używane biopaliwa to bioetanol produkowany ze zbóż lub cukru i mieszany z benzyną oraz biodiesel produkowany z roślin oleistych.

Źródło: farmer.pl