Aby dostać zwrot ok. 50 gr za litr paliwa, trzeba mieć dokumenty potwierdzające jego zakup. Kwota wyliczana jest na podstawie faktur oraz wielkości gospodarstwa. Zdaniem niektórych rolników jest ona za mała.

Marian Teliga, wieś Złota: - Moje gospodarstwo nie jest w jednym kawałku. Rozłogi są rozrzucone w promieniu 10 kilometrów, tak że oprócz pracy polowej jest dużo transportu wewnątrz-gospodarskiego.

Aby więc wykorzystać pełną kwotę należnego zwrotu pan Marian wcale nie musiał robić zapasów paliwa. - W 8 miesięcy zużyłem te 86 litrów na ha, tak że już w tej chwili do końca roku będę płacił pełną cenę.

Nie wszyscy rolnicy jednak ubiegają się o zwrot części akcyzy. W tym roku pierwsze rozliczenie faktur było w marcu. Z 650 milionów złotych przeznaczonych na cały 2007 rok wypłacono rolnikom zaledwie 135 milionów, to ponad ¼ kwoty.

Henryk Kowalczyk wiceminister rolnictwa: - Mam nadzieję że teraz prace wiosenne polowe żniwa pozwoliły na to, że tych faktur rolnicy złożą więcej i wykorzystają prawie cały limit środków na to przeznaczony.

Już we wrześniu rolnicy będą mogli składać wnioski w urzędach gmin o zwrot części akcyzy. Program będzie kontynuowany w przyszłym roku i jest szansa, że za paliwo kupione od września do lutego rolnicy otrzymają już wyższy zwrot.

Źródło: Agrobiznes