PRZEGLĄD PRASY: Pieniądze, które rolnicy otrzymają to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego. Jednak nie ma zbyt wielu chętnych, by odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup paliwa.

Np. w gminie Giby do Urzędu Gminy wołynęło zaledwie 16 wniosków na łączną kwotę ok. 3 tys. zł. Niewiele więcej, bo tylko 28 rolników, ubiega się o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w gminie Dobrzyniewo. (...)

Ci, którzy nie złozyli wniosków w marcu, będą mieli kolejny termin, ale dopiero we wrześniu. W 2007 r. na jeden hektar gruntów rolnych można uzyskać maksymalnie 47,3 zł. Pod warunkiem jednak, że posiada się fakturę VAT, którą trzeba dołączyć do wniosku.

W ub. r. z możliwości odzyskania części podatku akcyzowego skorzystał zaledwie co czwarty uprawniony rolnik.

Źródło: Gazeta Współczesna