Ministerstwo Gospodarki upubliczniło projekt w dniu 25 maja, prosząc o przesyłanie uwag do projektu do dnia 11 czerwca. Przytłaczająca większość organizacji przesłały wyjątkowo negatywne opinie wskazujące nie tylko szereg błędów merytorycznych, ale i niedotrzymanie standardu przygotowania Krajowego Planu Działań (KPD) wskazywanego w treści Dyrektywy. Do dnia dzisiejszego nie odbyło się żadne spotkanie podsumowujące przesłane uwagi, nie zakończono więc w ten sposób formalnie procesu konsultacji społecznych. Co więcej, nikt w Ministerstwie Gospodarki nie chce udzielić informacji o tym, jak dalej przebiegał będzie proces formułowania treści KPD – poinformował Jarosław Mroczek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Dlatego też PSEW oraz współpracujące z nim organizacje: Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Polska Geotermalna Asocjacja, Greenpeace i WWF Polska apelują do Premiera PR o osobisty nadzór nad tym wyjątkowo ważnym procesem.

Sektor energetyki odnawialnej w ciągu najbliższego dziesięciolecia będzie musiał pełnić znaczącą rolę w wytwarzaniu różnego rodzaju energii. Jednak jak podkreśla Jarosław Mroczek bez klarownego planu jakim właśnie ma być Krajowy Plan Działań, realizacja tych celów przez sektor nie będzie możliwa, a Państwo ponosić będzie, poprzez konieczność zakupu z zagranicy brakującej w bilansie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, zbędne znaczące koszty wynikające z zapisów Dyrektywy 2009/28/WE.

Pełna treść apelu

Źródło: farmer.pl