Wicepremier przypomniał, że do 15 czerwca br. Polska zobowiązana jest do ogłoszenia Narodowego Celu Wskaźnikowego na najbliższych sześć lat. Termin ten wynika z ustawy, z dnia 25 sierpnia 2006 r., o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Podczas spotkania szczegółowo omawiano, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, Wieloletni Program Promocji Biopaliw na lata 2008 – 2014. Wicepremier A. Lepper szczególną uwagę zwrócił na problemy związane z zabezpieczeniem surowca do produkcji biopaliw i podkreślił, że rozwój rynku biopaliw powinien przyczynić się do zwiększenia produkcji surowca na cele energetyczne, powstawania nowych miejsc pracy i aktywizacji terenów wiejskich.

Źródło: MRiRW