Konferencja PSEW, która na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń branżowych w Polsce tradycyjnie poświęcona będzie szczegółowej ocenie obecnego stanu rozwoju sektora energetyki wiatrowej w Polsce, w kontekście dokonywanych na rynku zmian oraz postępu we wdrażaniu zmian legislacyjnych. W trakcie jednodniowego spotkania w dniu 19 kwietnia, zaplanowane zostały cztery równoległe sesje: Człowiek i Środowisko, Biznes i Polityka, Energetyka i Potencjał i Przyszłość Elektrowni Wiatrowych oraz mini targi wystawiennicze ( około 200 wystawców).

- Doroczne spotkanie uczestników rynku energetyki wiatrowej jest doskonałą i niepowtarzalną okazją do wymiany poglądów i dyskusji nad aktualnymi problemami oraz możliwościami ich rozwiązania. Tym bardziej cieszymy się, że będąc częścią konferencji europejskiej będzie to możliwie w szerokim gronie ekspertów z całej Europy. Kwestii problemowych jest wciąż niemało, pomimo znacznego zwiększenia się świadomości politycznej i społecznej na temat odnawialnych źródeł energii i ich roli w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną ze strony sektora przemysłowego oraz społeczeństwa, zobowiązania Polski wynikające z członkowstwa we Wspólnocie Europejskiej, coraz ostrzejsze regulacje w zakresie ochrony środowiska oraz wciąż zbyt powolny przyrost nowych mocy w energetyce konwencjonalnejjest to zaledwie kilka czynników, które powodują konieczność intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki wiatrowej w Polsce – mówi Ewa Kurdyła z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Źródło: farmer.pl