Podczas spotkania zostały zaprezentowane urządzenia oraz omówione nowości w zakresie technologii do produkcji bioetanolu oraz estrów. Przedstawiono również pionierskie zastosowanie sił molekularnych do odwadniania etanolu.
Podczas dyskusji mówiono o konieczności zwiększenia produkcji i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych. Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali konieczność zapewnienia opłacalności produkcji biokomponentów i domagali się zmian w wysokości podatki akcyzowego. Wicepremier Andrzej Lepper podkreślił , że sprawa biopaliw była szczegółowo omawiana podczas wczorajszego spotkania z prezesem Rady Ministrów Jarosławem Kaczyńskim i zapewnił że zostanie w najbliższym czasie załatwiona.

Źródło: MRiRW