Wyjątkowo burzliwe było wczorajsze posiedzenie sejmowej komisji finansów publicznych. Obrady zaczęły się z opóźnieniem, gdyż do ostatniej chwili ustalano treść poprawek nowelizujących ustawę o podatku akcyzowym na produkcje biopaliw. Ostatecznie uchwalono kompromis. Zdaniem autorów może być on zaakceptowany przez wszystkich zainteresowanych: Bruksele, rolników i przedsiębiorców.

Wreszcie o pomysłach polityków pozytywnie zaczęli się wyrażać przedsiębiorcy. – Te wszystkie elementy razem wzięte na pewno pomogą w rozwoju rynku biopaliw - uważa Stanisław Rosnowski, prezes Elstar Oil.

Co znalazło się w zaproponowanej przez komisję finansów publicznych nowelizacji? Przede wszystkim – i to dobra informacja dla rolników – dwukrotnie ma wzrosnąć dopłata do hektara upraw energetycznych. Rząd do unijnej dotacji 45 euro ma dorzucić jeszcze 176 złotych. To po pierwsze. Po drugie zaproponowano dziesięciokrotny wzrost kar za sprzedawanie od przyszłego roku paliw bez biododatków. Obecnie kary są wyjątkowo niskie.

Henryk Zamojski, Krajowa Izba Biopaliw: - Rzecz polega na tym, żeby te kary były proporcjonalne do problemu. Bo jeżeli to jest 20 zł. od 1000 litrów, to dla importera to są groszowe sprawy, może płacić, a biokomponentów nie będzie dolewał.

Posłowie zaproponowali także zdjęcie akcyzy na samoistne biopaliwa, które będą także zwolnione z opłaty paliwowej i drogowej. Głosowanie nad pakietem pomocy jest możliwe już na najbliższym posiedzeniu Sejmu.


DOPŁATA DO UPRAW ENERGETYCZNYCH

teraz propozycja

170zł /ha 350zł/ha


KARY ZA SPRZEDWANIA ZWYKŁYCH PALIW

teraz propozycja

20 zł/1000 litrów ON 225 zł/1000 litrów ON

Źródło: Agrobiznes