Rodzaje opału

Pelety
Rozmiary pelet wynoszą od 6 do 25 mm i mają około kilku centymetrów długości. Jest to materiał o wysokiej wartości opałowej, niskiej wilgotności (do 12 proc.) i małej zawartości popiołów (do 0,5 proc.). Produkcja pelet polega na suszeniu, mieleniu i prasowaniu biomasy. Nie wykorzystuje się do tego klejów ani lakierów. Proces suszenia jest zależny od użytego surowca (czy w 100 proc. wykorzystywana jest wierzba czy też w procesie dodawane są inne rodzaje drewna). Mielenie odbywa się w młynie kulowym, gdzie biomasa jest proszkowana. W końcowym etapie materiał jest prasowany pod wysokim ciśnieniem w urządzeniu rotacyjnym.

Brykiet
Brykiety powstają w procesie ciśnieniowego zagęszczania odpadów drzewnych (niekiedy do wierzby dodaje się niewielkie ilości drewna sosnowego, gdyż ma ono lepsze właściwości jako spoiwo). Są różne rodzaje brykietu:

  • Walec o średnicy 30 – 80 mm
  • Ośmiokątny brykiet z otworem w środku – do kominków
  • Kostka – najczęściej stosowana również w kominkach

Brykiet kominkowy jest droższy od brykietu typu walec. Produkcja brykietu jest tańsza i prostsza od produkcji pelet. Dobre właściwości opałowe wynikają m.in. z wysokiego stopnia zgniotu, co wpływa na łatwość przechowywania i dystrybucji, a także na długość spalania. Szacuje się że pod względem kaloryczności 1 kg brykietu z wierzby odpowiada 0,8 kg węgla kamiennego.

Zrębki wierzbowe
Zrębki wierzby uzyskuje się w trakcie zbioru kombajnem bezpośrednio rozdrabniającym materiał.  Można je również uzyskać przy użyciu rębaków, czyli maszyn służących do rozdrabniania odpadów drzewnych jeśli rośliny były zbierane w całości. Wytwarzanie zrębków jest tańsze i pochłania mniej energii od produkcji pelet i brykietu, gdyż nie wymagają one późniejszego przetwarzania. Materiał ten zajmuje jednak więcej miejsca, co może utrudniać jego przechowywanie i transport.

Kotły na wierzbę
Podobnie jak inne gatunki drewna, wierzbę można spalać w kotłach każdego rodzaju., Jednak nie będzie to spalanie efektywne. Należy raczej stosować kotły dostosowane do tego typu materiału.

Najczęściej są to kotły służące do spalania fluidalnego. Niewątpliwe zalety takiego typu spalania to:

  • możliwość spalania paliw o większej wilgotności,
  • pełniejsze spalanie przy istotnym ograniczeniu emisji tlenków azotu NOX,
  • mniejsza komora i obniżenie temperatury spalania,
  • wiązanie w złożu fluidalnym siarki poprzez reakcję tlenków siarki SOX z tlenkami wapnia CaO,
  • spalanie biomasy o wartości opałowej poniżej 6 MJ/kg,

W Polsce istnieje wiele firm produkujących tego typu kotły, m.in. Abm Solid, Av Projekt, Eko –Vimar Orlański, Hamech, Madrew, Term – System, Verner, Żubr.

Źródło: farmer.pl