Głównym celem przedsięwzięcia jest jest zwiększenie konkurencyjności Europy, utrzymanie jej przewagi technologicznej oraz powstrzymanie zmian klimatycznych i poprawa bezpieczeństwa energetycznego. Jak informuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przewidywany budżet na EWI ma wynosić 600 milionów euro rocznie (co daje łączną kwotę 6 miliardów w ciągu 10 lat). Ponad połowa tych środków będzie pochodzić z przemysłu energetyki wiatrowej.

Strategiczne cele EWI to przede wszystkim utrzymanie przewagi technologicznej Europy zarówno w dziedzinie lądowej jak i morskiej energetyki wiatrowej, sprawienie aby lądowe turbiny wiatrowe stały się najbardziej konkurencyjnym źródłem energii do roku 2020, a w dalszej perspektywie morskie turbiny wiatrowe – do roku 2030 oraz aby energia wiatru dostarczała 20% energii elektrycznej w Europie w roku 2020, 33% w 2030 i 50% w 2050.

W celu realizacji tych zamierzeń EWI będzie skupiać się na czterech zagadnieniach technologicznych: nowe turbiny i komponenty, technologie morskie, integracja z siecią energetyczną, ocena zasobów oraz planowanie przestrzenne.

Zdaniem PSEW wdrożenie EWI utoruje drogę do światowego rozwoju energetyki wiatrowej na wielką skalę oraz zapewni Europie trwałą przewagę technologiczną i gospodarczą, wprowadzając europejski przemysł na wyższy poziom.

Źródło: farmer.pl