W prognozach Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA), moc elektrowni wiatrowych na morzu w 2020 roku wyniesie 40 GW. Pokryją one wówczas 4 proc. zapotrzebowania krajów UE, na energię elektryczną. Wraz z produkcją lądowych farm wiatrowych, dostarczą one 17 proc. niezbędnej gospodarce energii.

EWEA szacuje, że moc farm wiatrowych budowanych na morzu będzie co roku wzrastać średnio o 28 proc. Europejskie inwestycje w pozyskanie energii odnawialnej tą drogą, będą sukcesywnie rosły. Po 2020 roku sięgną 10 mld euro, a w 2030 przekroczą 16 mld euro.

Dla rozwoju branży, bardzo ważny będzie przyszły rok, w którym Komisja Europejska przedstawi program rozbudowy międzynarodowych sieci elektroenergetycznych na Morzu Północnym, a Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych, ogłosi stosowny do tego plan inwestycyjny na najbliższe 10 lat.

Źródło: farmer.pl