Podatek akcyzowy w przypadku benzyny będzie obniżany o 1 5 zł za każdy litr biokomponentu dodanego do paliwa. W przypadku oleju napędowego ulga wynosi 1 zł. Jeśli natomiast biokomponenty będą używane jako samoistne paliwo (dotyczy to zwłaszcza oleju roślinnego) ulga wyniesie 1 68 zł za litr.

Propozycje ministra finansów nie tylko nie sprzyjają rozwojowi tego rynku, ale mogą wręcz spowodować zahamowanie produkcji biopaliw w Polsce - pisze w oficjalnym komunikacie wicepremier Andrzej Lepper. Minister rolnictwa zapowiada też zabiegi o przywrócenie ubiegłorocznego poziomu ulgi.

Ministerstwo Finansów tłumaczy z kolei że zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania naszego prawa do przepisów unijnych.

Źródło: Nasz Dziennik