Pomysł był prosty. Skoro grudniowe rozporządzenie ministra finansów uczyniło produkcję biopaliw nieopłacalną to wystarczyło szybko uchwalić nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Dzięki temu stawki podatku byłyby znów