• Biomasa ma znaczny potencjał zwiększania dostaw energii w gęsto zaludnionych krajach o rosnącym popycie, jak Brazylia, Indie i Chiny.
  • W Polsce biomasa jest drugim najczęściej wykorzystywanym (po energii wiatrowej) odnawialnym źródłem energii.
  • Raport „Renewables 2022. Global Status Report” ocenia, że coraz więcej energii będzie pochodziło z biomasy. Do 2030 roku będzie ona źródłem 60 proc. światowej energii.

Wykorzystanie bioenergii dzieli się na dwie główne kategorie: „tradycyjne” i „nowoczesne”. Tradycyjne wykorzystanie odnosi się do spalania biomasy w takich formach, jak drewno, odpady zwierzęce i tradycyjny węgiel drzewny.

Nowoczesne technologie bioenergetyczne obejmują m.in. biopaliwa płynne produkowane z wytłoków i innych roślin, biorafinerie, biogaz wytwarzany w wyniku beztlenowej fermentacji odpadów, systemy ogrzewania pelletem drzewnym.

Biomasa ma znaczny potencjał zwiększania dostaw energii w gęsto zaludnionych krajach o rosnącym popycie, jak Brazylia, Indie i Chiny. Może być bezpośrednio spalana w celu ogrzewania lub wytwarzania energii, albo może być przetwarzana na substytuty ropy i gazu - podaje Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency).

Cały artykuł znajdziesz na www.wnp.pl.