Produkcja biometanu prowadzona jest głównie w oparciu o fermentację gnojowicy. Z doświadczeń krajów, w których jego wytwarzanie realizowane jest na większą skalę – Niemcy, Austria, Dania wynika, że proces produkcji jest bardziej wydajny wówczas, gdy do gnojowicy zastosowany zostanie dodatek biomasy.

Wykorzystywane są różne materiały roślinne. W stosunku do słomy zbóż, rzepaku, słonecznika, liście buraczane są znacznie bardziej wartościowe. Przy ich udziale można uzyskać wyższą produkcję biogazu o większej wartości energetycznej.