Bank Ochrony Środowiska uruchomił linię kredytową z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 30 mln euro – informuje „Puls Biznesu”.

Pieniądze będą wykorzystane m.in. na wsparcie inwestycji związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawą efektywności energetycznej w budynkach.

Program przyczyni się również do budowy systemów oczyszczania ścieków, a także usprawni składowanie i sortowanie odpadów stałych. Może on również stanowić ofertę uzupełniającą dla projektów ekologicznych współfinansowanych środkami unijnymi – informuje „Puls Biznesu”.