- Unia Europejska podwoi swoją roczną produkcję bioetanolu z buraków cukrowych do ok. 4 mld litrów w ciągu kolejnych 6 lat - powiedział Wiceprezydent Nordzucker AG Klaus Schumacher podczas konferencji organizacji cukrowniczych i producentów cukru „Sugar Market 2012", która odbywała się 1 i 2 marca br. w Moskwie.

Unijna produkcja bioetanolu z buraków cukrowych wynosi obecnie ok. 2 mld litrów rocznie. Bazując na szacunkach Komisji Europejskiej, zapotrzebowanie na biopaliwa w Europie, wytwarzane z różnych surowców, wzrośnie do 2020 roku z obecnego poziomu ok. 20 mld litrów na 37 mld litrów. - W tym kontekście widzimy w najbliższej przyszłości wzrost udziału buraka cukrowego w produkcji etanolu - podsumował Schumacher.