W środę nowoczesny obiekt zaprezentowano dziennikarzom.

Europejski Tydzień Regionów i Miast Open Days w Brukseli to impreza, podczas której miasta i regiony mogą pokazać inwestycje zrealizowane przy wsparciu Unii Europejskiej.

W 2011 roku hasłem przewodnim wydarzenia jest "Inwestowanie w przyszłość: zaangażowanie regionów w inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost".

Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie jest obiektem, którym można sterować nawet na odległość. Hala laboratoryjna została wyposażona w najnowszej generacji urządzenia technologii cieplnej, jak: pompy, kolektory ciepła, piec na biomasę oraz źródła odnawialnej energii elektrycznej np. generatory wiatrowe. Wyposażenie uzupełnia mikroturbina gazowa wytwarzająca jednocześnie energię elektryczną, ciepło i chłód.

- Sprzęt wykorzystywany w laboratorium pozwala na jednoczesną pracę różnych źródeł energii odnawialnej - pomp, kolektorów, wiatraków i określenie ich parametrów pracy w warunkach geograficznych i klimatycznych Lubuskiego - poinformowała rzecznik sulechowskiej uczelni Ewa Markowicz.

Jak dodała, dzięki tej inwestycji lubuskie firmy mają dostęp do najnowszych badań z zakresu odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu.

Laboratorium powstało dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja kosztowała 15 mln złotych, z czego ponad 85 proc. pochodziło z UE.

Europejski Tydzień Regionów i Miast Open Days w Brukseli organizowany jest od 2004 roku przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz Komitet Regionów.