Chodzi o oświadczenie ministra gospodarki w sprawie zgodności notyfikowanego programu pomocowego z obowiązującym "Wieloletnim programem promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014".

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, program pomocowy dla biopaliw przewiduje m.in. obniżone stawki podatku akcyzowego dla paliw ciekłych z zawartością powyżej 2 proc. biokomponentów oraz dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwo. Z końcem kwietnia upływa termin jego obowiązywania. Polska chce go przedłużyć do końca roku.

Z kolei w ustawie okołobudżetowej obniżone stawki akcyzy mają dotyczyć produktów zawierających powyżej 80 proc. biokomponentów. Ustawa ta przewiduje, że ulgi mają funkcjonować od maja do końca 2011 r. pod warunkiem pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.

- Jednak zgodnie z przepisami unijnymi, zwolnienie lub obniżka podatków może być stosowana w ramach programu wieloletniego - podkreśliło CIR.

Program promocji biopaliw przewiduje, że w Polsce wsparcie w formie obniżki akcyzy może być stosowane dla benzyny silnikowej i oleju napędowego z zawartością powyżej 2 proc. biokomponentów. - W opinii resortu gospodarki nie wyklucza to jednak możliwości korzystania z rozwiązania zawartego w ustawie okołobudżetowej - czytamy w komunikacie CIR.