Znowelizowana ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów wprowadziła maksymalne limity wydatków budżetu państwa, do wysokości których może zostać zasilony Fundusz Termomodernizacji i Remontów z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat premii termomodernizacyjnych, premii remontowych lub premii kompensacyjnych, w kolejnych latach. Na 2021 rok kwota ta wyniesie 262 mln zł.

Kto może się ubiegać o premię termomodernizacyjną i remontową?

O premię termomodernizacyjną mogą ubiegać się właściciele i zarządcy budynków, spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, gminy i osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych, czyli także rolnicy. Jednak, aby uzyskać premię termomodernizacyjną do ocieplenia domy jednorodzinnego, należy spełnić określone warunki. 

Po pierwsze przeprowadzona termomodernizacja musi zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej o co najmniej 10% (wyłącznie modernizacja systemu grzewczego), 15% (w budynku, gdzie po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego) i 25% w pozostałych przypadkach.

Muszą się także  zmniejszyć roczne koszty pozyskania ciepła przynajmniej o 20% na skutek przyłączenia się do scentralizowanego źródła ciepła i likwidacji lokalnego źródła ciepła;
Instalacje grzewcze muszą też zostać wymienione na OZE (odnawialne źródła energii) lub wysokosprawną kogenerację.

Jakie zmiany w naliczaniu premii termomodernizacyjnej i remontowej?

Przed nowelizacją wysokość premii termomodernizacyjnej wynosiła 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Obowiązywały też dwa dodatkowe zastrzeżenia. Wysokość premii nie mogła być większa niż 16% kosztów poniesionych na realizację tego przedsięwzięcia oraz nie mogła przekraczać dwukrotności, przewidywanych na podstawie audytu energetycznego, rocznych oszczędności kosztów energii.

Po nowelizacji ustawy wprowadzono uproszczenie i wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi dokładnie 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wysokość premii remontowej wynosiła dotychczas 20% wykorzystanego kredytu, jednak nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Po nowelizacji wysokość premii remontowej stanowi 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

"Energooszczędna" i ekologiczna termomodernizacja budynków

Nowelizację ustawy przeprowadzono też w celu zachęcania do przeprowadzania kompleksowej termomodernizacji budynku, w tym do zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła czy kolektory oraz ogniwa fotowoltaiczne. Dlatego też jeżeli właściciel domu  w ramach termomodernizacji zdecyduje się na zainstalowanie mikroinstalacji odnawialnego źródła energii, to premia termomodernizacyjna wzrasta z 16% do 21 % kosztów inwestycji.

Przykładowo, jeżeli nasze przedsięwzięcie termomodernizacyjne (bez inwestycji w instalację fotowoltaiczną) wyniesie 100 tys. zł to premia wyniesie 16 tys. zł. W przypadku inwestycji w fotowoltaikę będzie ona wynosić 21 tys. zł (21% kosztów całej inwestycji).

Pamiętajmy, że moc minimalna mikroinstalacji OZE wynosi 1 kW dla budynków jednorodzinnych oraz 6 kW dla pozostałych budynków.

Premia tylko z kredytem

Premia termomodernizacyjna jest przyznawana wraz z kredytem. Ten ostatni jest udzielany przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przyznawany kredyt na preferencyjnych warunkach w ramach wsparcia termomodernizacyjnego powinien stanowić co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.