W związku z głosowaniem w Parlamencie Europejskim Copa i Cogeca, wspólnie z przedstawicielami przemysłu biopaliw w UE, wysłały pismo do posłów do PE, w którym podkreśliły dotychczasowe znaczenie biopaliw produkowanych z upraw roślinnych dla redukcji emisji gazów cieplarnianych w Europie, tworzenia miejsc pracy, ograniczenia deficytu białek w paszach i poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

Razem z innymi europejskimi stowarzyszeniami Copa i Cogeca wezwały posłów do PE aby - w momencie uzgadniania przepisów dot. przyszłej unijnej polityki w zakresie biopaliw - zagwarantowali, że do 2020 r. przynajmniej 8 proc. paliw wykorzystywanych w transporcie pochodzić będzie z biopaliw produkowanych z upraw roślinnych. Sekretarz Generalny CopaCogeca ostrzegł, że jakiekolwiek ograniczenie celów promujących stosowanie biopaliw produkowanych z upraw roślinnych będzie szkodliwe dla wzrostu i zatrudnienia, osiągnięcia celów w zakresie energii i klimatu oraz dostaw pasz. Po 2020 r. potrzebna jest stabilna i ukierunkowana polityka ograniczenia emisji dwutlenku węgla w celu wsparcia stosowania biopaliw, w tym certyfikowanych zrównoważonych biopaliw produkowanych z upraw roślinnych.

Copa-Cogeca sprzeciwia się włączeniu pośredniej zmiany użytkowania gruntów do przepisów prawnych, jako że modele, które wykorzystano jako podstawę wprowadzenia czynników ILUC dla dostawców paliw przedstawiających sprawozdania państwom członkowskim, są nie do przyjęcia i nie znajdują oparcia w nauce. Nie uzgodniono ich także na szczeblu międzynarodowym. Nie nadają się one do precyzyjnego oszacowania zakresu zmiany użytkowania gruntów w państwach spoza UE i wynikających z niej emisji gazów cieplarnianych. Powodem tego są uchybienia w weryfikacji danych oraz poważne problemy metodologiczne.