Copa i Cogeca z radością przyjęły informację o zaakceptowaniu przez państwa członkowskie pakietu ostatecznych środków antysubsydyjnych zaproponowanego przez KE w stosunku do biopaliw importowanych z Argentyny.

Jednak ustalenie na tym samym posiedzeniu, w ramach umowy o zobowiązaniu cenowym między UE a Argentyną, kwoty importowej na poziomie 1,2 miliona ton jest mocno niepokojące. Europejscy rolnicy i spółdzielnie z zadowoleniem przyjęły wiadomość o tym, że UE i państwa członkowskie uważają, że wprowadzone przez Argentynę zróżnicowane stawki celne (DET - Differential Export Taxes) są zaburzającą sytuację rynkową praktyką subsydiarną oraz opowiedziały się za wprowadzeniem antysubsydyjnych ceł wyrównawczych, które pozwolą na przywrócenie uczciwej konkurencji.

Tak czy inaczej Copa i Cogeca pozostają zaniepokojone kwotą importu ustaloną w ramach umowy o zobowiązaniu cenowym, która została przyjęta „w pakiecie” i umożliwia argentyńskiemu przemysłowi eksport 1,2 miliona ton biopaliw na rynek UE za minimalną cenę eksportową.

Ilość argentyńskiego biodiesla, który trafia na europejskie rynki znacząco wzrosła od września 2017 roku, z poziomu zerowego do 1,2 miliona ton. Jest to spowodowane tym, że środki antydumpingowe, które były stosowane od 2013 roku zostały przez KE zmniejszone do poziomu niezapewniającego ochrony zgodnie z zasadami WTO. To znacząco pogorszyło sytuację europejskich producentów rzepaku i w ogóle przemysłu biopaliw. Z racji tego, że europejska dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych jasno ustala poziom biopaliw wyprodukowanych w oparciu o rośliny oleiste i rośliny w ogóle, to zaproponowanie argentyńskim producentom 10 procent europejskiego rynku biopaliw prawdopodobnie spowoduje zaniechanie produkcji w  UE biopaliw z rzepaku, co ma kluczowe znaczenie dla europejskich producentów roślin oleistych.

Sekretarz Generalny, powiedział, że należy przywrócić warunki uczciwej konkurencji między argentyńskim i europejskim sektorem biopaliw. To samo dotyczy zysków europejskich producentów roślin oleistych, zwłaszcza w momencie, kiedy UE opracowuje strategię w zakresie roślin białkowych.

Copa-Cogeca wzywają KE do przyglądania się procesowi wdrażania umowy o zobowiązaniu cenowym. W przypadku, jeśli strona argentyńska złamałaby jej postanowienia, wzywać będą do natychmiastowego zerwania tego porozumienia i stosowania normalnych ceł na poziomie 30 proc. dla wszystkich biodiesli pochodzących z państw trzecich.