Copa i Cogeca przyjęły zaktualizowane stanowisko w sprawie promocji unijnej energii odnawialnej. Sekretarz generalny Copa i Cogeca, powiedział, że po roku 2020, UE będzie musiała polegać na biopaliwach z roślin uprawnych, aby móc sprostać ambitnym celom klimatycznym i energetycznym oraz aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w sektorze transportu. Potrzebne są dobrze opracowane proporcje mieszania paliw, które zapewnią wymianę paliw kopalnych na biopaliwa, a nie polityki przewidującej użycie mnożników, które zafałszowują wyniki i dają wrażenie pozytywnych rezultatów, podczas gdy zależność UE od paliw kopalnych ciągle rośnie.

Sekretarz generalny wymieniając kluczowe dla skutecznej polityki elementy, wezwał UE do utrzymania maksymalnego udziału biopaliw z roślin uprawnych w transporcie na poziomie 7 proc. do roku 2030. Należy również zapewnić obowiązkowe dla dostawców paliw proporcje w wysokości przynajmniej 14 proc. bez dodatkowych ograniczeń technologicznych. Udział oleju palmowego i jego pochodnych w osiąganiu celów klimatycznych i środowiskowych również powinien zostać odrzucony, przynajmniej dopóki problemy z jego produkcją, takie jak wylesianie w krajach pochodzenia, nie zostaną rozwiązane. Rolnictwo europejskie nie powinno być obciążane winą za wylesianie krajów trzecich.

Copa i Cogeca wzywają do zniesienia wszystkich mnożników, które wprowadzają w błąd co do prawdziwego wpływu środowiskowego odnawialnej energii elektrycznej na sektor transportu.