Z opracowanych analiz EurObserv'ER wynika że większość wzrostu wykorzystania biomasy stałej w 2012 r. została przeznaczona na produkcję ciepła i jej sprzedaż go do sieci ciepłowniczych. Na potrzeby przemysłu i gospodarstw domowych przeznaczono 88,3 proc. wytworzonej ilości.
Produkcja ciepła z biomasy stałej, jest w dużej mierze zależna od warunków pogodowych i z tego powodu charakteryzuję się mniejszą stabilnością od produkcji energii elektrycznej.

Zgodnie z danymi EurObserv'ER w roku 2012 produkcja energii wynosiła 79,5 TWh, co stanowi roczny wzrost o 7,8 proc w stosunku do roku ubiegłego. Dobre wyniki odnotowano w Polsce, Wielkiej Brytanii a także w Niemczech, Szwecji oraz Hiszpanii.