Technologia ta jako pierwsza na świecie, umożliwia produkcję cukru przemysłowego z niejadalnej masy roślinnej na tak dużą skale i po konkurencyjnych kosztach. - W przyszłości technologia Plantrose może pozwolić nam poszerzyć możliwości wykorzystania surowców odnawialnych przy jednoczesnej poprawie efektywności kosztowej naszych łańcuchów wartości. W partnerstwie z Renmatix, firma BASF wyznacza nowy kierunek, jednocześnie podkreślając właściwą strategię jeszcze bardziej zrównoważonych rozwiązań w swojej ofercie - mówi dr Josef R. Wünsch wiceprezes senior działu ds. Modelowania, Opracowywania Badań i Inkubatora Technologicznego firmy BASF.

Technologia Plantrose to dwuetapowy proces, w którym biomasa rozkłada się na celulozę i cukier w nadkrytycznym stanie wody, przy wysokim ciśnieniu i temperaturze. Ponieważ surowcem wykorzystywanym w technologii Plantrose jest niejadalna biomasa, nie stanowi ona konkurencji dla produkcji pasz i żywności.

Cukry przemysłowe są ważnymi zasobami odnawialnymi w przemyśle chemicznym i mogą być wykorzystane np. do produkcji biopaliw lub podstawowych produktów i półproduktów chemicznych wykorzystywanych w procesach fermentacyjnych. Dostępność cukrów przemysłowych w korzystnych cenach i wystarczających ilościach jest zatem bardzo ważna dla konkurencyjności produktów.