Farmer: W Polsce mamy obecnie zarejestrowanych blisko 30 biogazowni rolniczych, to dane z rejestru Agencji Rynku Rolnego. Przewiduje się, że do 2020 r. może ich powstać blisko 2 tys. Czy jest to realne?

Prof. Anna Grzybek: Według mnie jest to możliwe. Wyliczyłam, którzy rolnicy w Polsce mogą inwestować w biogazownie.

Z danych wynika, że potencjalnym producentem biogazu może być farmer, który gospodaruje na powierzchni powyżej 30 ha i może przeznaczyć pod uprawę kukurydzy co najmniej 1 ha. Prowadzi też produkcję zwierzęcą, a konkretnie posiada np. 40 sztuk bydła. Takich gospodarstw spełniających te kryteria, jak wynika z informacji Głównego Urzędu Statystycznego, jest ponad 32 tysiące. Najlepiej rokują rolnicy z województwa wielkopolskiego z produkcją 9,5 DJP/100 ha UR, mazowieckiego - 7,7 DJP/100 ha i podlaskiego - 5,3 DJP/100 ha. Myślę o biogazowniach około 100 kW. Dodatkowo uważam, że w polskich warunkach ma uzasadnienie (przeciętnie) budowa biogazowni o mocy nie większej niż 500 kW.

Farmer: Czy pojedynczego rolnika będzie stać na tego typu inwestycje?

AG: Wyliczyłam, że powinno te gospodarstwa stać na pokrycie części kosztów powstania biogazowni. Z góry wiadomo jednak, że część środków będzie pochodziła z różnego rodzaju dofinansowań z nowej transzy od roku 2013.

Farmer: Ile taka instalacja może kosztować.

Rozumiem, że to jest uzależnione od mocy?

AG: Dla przykładu, instalacja o mocy 1 MW, kosztuje 15-19 mln zł. To jest koszt podany przez kilku inwestorów.

Przy czym jeden z nich zainstalował turbiny, a nie silniki.

Farmer: A budowa mikroinstalacji?

AG: Ich koszt jest oczywiście niższy, ale niekoniecznie proporcjonalnie mniejszy.

Wiele zależy od tego, jakie substraty zostaną użyte do produkcji biogazu i od kosztów transportu. Tutaj koszty są wysokie i ważne jest, żeby surowiec, który się wykorzystuje, był w niewielkiej odległości od biogazowni.

Farmer: W roku 2011 wytworzono w Polsce 36,6 mln mł biogazu. O ile ta wielkość mogła wzrosnąć w 2012 r., bo jeszcze takich danych nie ma?

AG: Założyłabym, że o 7 proc. z wartości produkcji biogazu z roku 2011.

Farmer: Czy skoro tak istotny mamy wzrost, rzeczywiście możemy osiągnąć przewidywaną teoretyczną produkcję biogazu w wysokości 5 mld mł?

AG: Wydaje mi się, że tej wielkości nie osiągniemy.

Farmer: Najczęściej wykorzystuje się u nas jako substrat gnojowicę, na drugim miejscu jest kiszonka z kukurydzy.

AG: Zgadza się. Na przykład ostatnio odwiedziłam biogazownię przy gospodarstwie rolnym Kargowa-Klępsk, gdzie właściciel sam sobie robi obornik.

To znaczy tnie słomę, następnie nasącza ją gnojowicą od trzody chlewnej i ten substrat dopiero wrzuca do biogazowni.

Tak mu odpowiada w technologii i tak mu się widocznie opłaca.

Farmer: Jak to się odbija na kosztach?

AG: Chodzi o to, żeby biogazownia miała stosunkowo stabilny i jednolity wsad. Widocznie naukowcy pilnujący tej biogazowni, stwierdzili, że jest to jedno z dobrych rozwiązań. Rolnik nie tylko korzysta z tego obornika, ale też i z kiszonki kukurydzianej, części z buraków cukrowych, niewykorzystywanych w cukrowni, a więc korzonków po ogłowieniu rośliny, stosuje też wysłodki.

Z zakładów przetwórstwa spożywczego również bierze niewykorzystane tam produkty, które stanowią dla nich odpad, np. wafle. W zasadzie każdą materię bio można przetworzyć na biogaz.

Farmer: Właścicielami praktycznie wszystkich biogazowni funkcjonujących w kraju są firmy, spółki, a nie rolnicy? Skąd to wynika? Nie stać nas na to, czy chodzi o uwarunkowania prawne?

AG: Chyba decydują przede wszystkim uwarunkowania prawne. Procedury są bardzo długie, uciążliwe i trzeba na początku wyłożyć sporo środków finansowych. Najgorzej jednak jest z przekonaniem do inwestycji biogazowych społeczności lokalnej, która często protestuje przeciwko powstaniu biogazowni w pobliżu. Obecnie ponad 590 nowych inwestycji jest na różnym etapie zaawansowania, ale aż 160 z nich napotyka na silny opór społeczny i istnieje ryzyko, że te biogazownie w ogóle mogą nie powstać.

Farmer: Ale pojedynczy rolnik raczej nic nie zdziała.

AG: Dlatego uważam, że powinny powstawać grupy producenckie, a rolnicy powinni się jednoczyć. Bo jak pani zauważyła, pojedynczy rolnik nie przebije się przez gąszcz przepisów prawnych i nie przekona do inwestycji okolicznych mieszkańców.

Farmer: Jaką powierzchnię np. uprawy kukurydzy taka grupa powinna posiadać?

AG: Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo nie obliczałam tego. Ale należy pamiętać, że ideą budowania biogazowni jest w pierwszej kolejności utylizowanie, np. gnojowicy z gospodarstwa.

Dopiero na kolejnym miejscu, jak odpadów brakuje, jest uzupełnianie wsadu roślinami uprawnymi np. kukurydzą.

Ale niekoniecznie, może też to być lucerna, trawy łąkowe, koniczyna, co kto ma to daje jako substrat do biogazowni.

Generalnie biogazownia rolnicza ma za zadanie utylizować odpady.

Farmer: To podążając tym tropem, instalacja może powstać tylko przy gospodarstwach, które prowadzą produkcję zwierzęcą i wykorzystują substrat pochodzenia zwierzęcego.

AG: Tak, bo w nim znajdują się te bakterie, dzięki którym możliwa jest fermentacja aerobowa.

Farmer: Ja jak myślę o biogazie, to w pierwszej kolejności kojarzy mi się jako substrat kukurydza. W Niemczech właśnie ona jest przede wszystkim do tego wykorzystywana.

AG: Kukurydza jest dość droga, jeżeli tylko na niej bazuje nasza produkcja. Nie widziałabym takich biogazowni w Polsce.

Nie jestem za taką ideą, aby biogazownie pracowały tylko na kukurydzy.

Trzeba jednak przyznać, że jeśli chodzi o rośliny uprawne, kukurydza jest jednak najczęściej stosowana. Z moich wyliczeń wynika, że tona gnojowicy kosztuje 30-40 zł, słomy - 170 zł, a kukurydza w zależności od rynku - 200 zł. Tak więc ten substrat jest najdroższy.

Farmer: To dlaczego Niemcom się opłaca?

AG: W Niemczech są stałe taryfy na energię elektryczną. U nas dopiero stałe taryfy na energię elektryczną dla biogazowni przewiduje nowa ustawa o OZE, która też jeszcze nie wiadomo w jakim będzie kształcie.

Farmer: Jedna z koleżanek z redakcji była ostatnio na targach rolniczych Agromek w Danii. Usłyszała tam, że produkcja biogazu w tym kraju jest już nieopłacalna. Było to dochodowe 10 lat temu, ale teraz już nie. Czy u nas ta produkcja się opłaca, czy jesteśmy "opóźnieni" w tej materii o dekadę?

AG: Tak myślę, bo ta produkcja jest w jakiś sposób dofinansowana, zarówno do biogazwoni, jak również później do energii elektrycznej. W Polsce na razie dofinansujemy je ze środków publicznych, nawet w wysokości 50- 80 proc. Gdyby ich zabrakło, wówczas produkcja rolniczego biogazu nie byłaby opłacalna. Inwestycja bowiem powinna się zwrócić w ciągu 4-5 lat.

Nie zwracają się te nakłady bez środków publicznych. Natomiast gdyby to obyło się bez wkładu finansowego zewnętrznego, wówczas inwestycja zwróciłaby się po upływie 16-18 lat. To zdecydowanie za dużo.