Jak podkreśla Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.  należy sobie zdawać sprawę że podmiot oferujący wydzierżawienie od nas nieruchomości z reguły nie jest finalnym inwestorem i eksploatatorem elektrowni fotowoltaicznej.

Możliwość przeniesienia przez dzierżawcę uprawnień wynikających z umowy na dalsze osoby

- W praktyce może być tak że jeden podmiot pozyskuje grunt pod budowę , inny  przygotowuje inwestycje załatwiając wszelkie pozwolenia ( tzw. „ skoroszyt”), następny  buduje i finansuje inwestycję w końcu jeszcze inny podmiot staje się eksploatatorem elektrowni i to nie koniecznie do końca trwania umowy - mówi Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Stąd też w umowach omawianego typu przewiduje się możliwość przenoszenia  przez dzierżawcę  praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy na dalsze obecnie nieznane podmioty. Wiąże się to ze opisaną specyfiką inwestowania i zastrzeżeń tych nie da się uniknąć, w przedłożonej umowie zawarte są one  w §7 ust 7 i 8.

Jak mówi Michał Gilewicz, radca prawny z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, ważne jest jednak, aby umowa dzierżawy przewidywała po stronie dzierżawcy obowiązek zawiadomienia pisemnego wydzierżawiającego czyli rolnika i to z należytym wyprzedzeniem o zamiarze przeniesienia uprawnień na dalsze osoby.

Co więcej w umowie dzierżawy powinien być zapis wprowadzający obowiązek wskazania danych nabywcy oraz możliwość wniesienia przez wydzierżawiającego ewentualnych zastrzeżeń.