Choć geotermia w Polsce była badana już wcześniej, to wokół niej zdążyło pojawić się wiele niedomówień i mitów. Czy może ona wpłynąć pozytywnie na kryzys energetyczny w Polsce?

Czym jest geotermia w Polsce?

Jest to ciepło znajdujące się pod powierzchnią Ziemi, które zawarte jest w skałach, wodzie oraz w gruncie. Ciepło, które się tam znajduje, pochodzi z jądra planety, które ma temperaturę około 6600°C.

80% tego ciepła jest następstwem rozpadu radioaktywnych izotopów potasu, uranu i toru, który zachodzi w płaszczu planety. Ciepło to przekazywane jest do wód znajdujących się głęboko pod powierzchnią Ziemi.

Tanie ogrzewanie podziemne

Państwowy Instytut Geologiczny informuje na swojej stronie, że około 80% terytorium Rzeczypospolitej jest położone na źródłach geotermii klasycznej – czyli opartej na naturalnych systemach, zazwyczaj o bardzo wysokiej temperaturze i pobieranej ze znacznych głębokości.

Wykorzystanie ich w sposób komercyjny do ogrzewania wiąże się jednak z wieloma przeszkodami. Z jednej strony są to przeszkody natury administracyjnej, która wymaga zdobycia stosownych zezwoleń itp. Z drugiej są nimi względy ekonomiczne, opłacalność wydobycia i eksploatacji.

Ciepła woda z wnętrza Ziemi nie jest bezpośrednio źródłem ogrzewania. Wykorzystuje się ją do ogrzania właściwego czynnika grzewczego, który krąży w rurach. Rozwiązanie takie stosuje się, gdy woda w odwiercie posiada duże zasolenie.

W Polsce istnieją źródła, w których woda ma niską mineralizację. Wówczas wykorzystuje się systemy jednootworowe, z których wodę się pobiera, a następnie wypuszcza do środowiska, np. rzek. Co ciekawe, proces ten poprawia stan wód powierzchniowych.

Rząd sfinansuje odwierty, ale głównie dla gmin

Rządowe dofinansowanie na poszukiwania źródeł ciepłej wody zostało zwiększone z 300 na 480 mln złotych. Z pieniędzy na ten cel mogą skorzystać przede wszystkim gminy oraz – w mniejszym stopniu – firmy prywatne.

- Dodatkowe pieniądze dla gmin na ten cel przyniosą w przyszłości efekty w postaci zmniejszenia zużycia węgla do produkcji ciepła w naszym kraju – uważa Krzysztof Triszewski, dyrektor techniczny Heat Decor. – Największa korzyść wiąże się z zaletami całej branży OZE, mianowicie uniezależnienie od paliw kopalnych. Jednak to, co wyróżnia źródła termalne na tle innych odnawialnych źródeł energii, to dostępność energii, która w przypadku fotowoltaiki czy energii wiatrowej nie jest stała. Brak uzależnienia od warunków pogodowych sprawia, że wykorzystanie geotermii jest jednym z najbardziej stabilnych OZE, i w miksie energetycznym z powodzeniem zastępuje takie rozwiązania jak modułowa elektrownia atomowa.

Dobry przykład stanowi instalacja ciepłownicza w gminie Pyrzyce. Po wybudowaniu ciepłowni wykorzystującej ciepłe źródła zlokalizowane głęboko pod powierzchnią naszej planety udało się zlikwidować 60 lokalnych kotłowni, co doprowadziło do redukcji emitowanych przez nie zanieczyszczeń.