Efektywne wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w gospodarstwie rolnym może być problematyczne pod wieloma względami. Krótki sezon grzewczy, zmienne, ale częste zachmurzenie mają ogromny wpływ na obniżenie sprawność paneli fotowoltaicznych w Polsce.

Jednak wybór paneli o odpowiednich parametrach gwarantuje wydajne pozyskanie energii elektrycznej nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i środowiskowych gospodarstwa rolnego.

Zabezpieczyć się na okres jesienno-zimowy

Przy wyborze paneli fotowoltaicznych stosowanych w mikroinstalacjach nie liczy się tylko potencjalna ilość wyprodukowanej energii, wyrażona procentowo w sprawności nominalnej, ale szczególne znaczenie ma podwyższona sprawność jego modułów przy słabym oświetleniu. W polskim klimacie baterie słoneczne będą pracować w przedziale natężenie promieniowania słonecznego 400-800 W/m2, a w zimie będzie to przedział 200-400 W/m2. Warto jednak pamiętać, że w okresie jesienno-zimowym panele fotowoltaiczne wyprodukują mniej energii – stąd dobrym rozwiązaniem jest właśnie magazynowanie prądu w systemie upustów w okresach większego nasłonecznienia.

Dlatego należy tak dobrać powierzchnię paneli, aby  przede wszystkim zaspokajała bieżące potrzeby obiektów inwentarskich i gospodarczych.

- Im więcej energii będzie zużywanej na miejscu, a nie oddawanej do sieci w celu późniejszego jej odbioru, tym będzie to korzystniejsze ekonomicznie. Raczej unika się stosowania akumulatorów ze względu na wysokie koszty inwestycji i konieczność ich wymiany po kilkunastu latach pracy - podkreśla Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń w firmie Hewalex i dodaje:

- W obecnych warunkach prawnych, pomimo pobierania przez energetykę "prowizji" za korzystanie z sieci jako magazynu energii (0,2 kWh za 1 kWh oddaną do sieci dla instalacji PV do 10 kW i 0,3 kWh za 1 kWh dla instalacji PV od 10 do 50 kW), współpraca z siecią jest korzystniejsza od stosowania akumulatorów.

Istotne parametry instalacji fotowoltaicznej

W przypadku gospodarstw rolnych ważne jest z kolei zwrócenie uwagi na niektóre istotne cechy elementów instalacji PV. Wysokiej klasy panele PV  stosowane w gospodarstwie rolnym muszą się charakteryzować nie tylko wysoką sprawnością, ale także certyfikatami potwierdzającymi pozytywne wyniki testów wytrzymałości mechanicznej i odporności na działanie szkodliwych warunków zewnętrznych.

- W przypadku stosowania paneli PV w gospodarstwach rolnych itp., korzystną cechą będzie ich dodatkowa odporność na działanie mgły solnej i amoniaku. Stężenie amoniaku w powietrzu na terenach rolnych jest zwiększone wskutek nawożenia gleb i hodowli zwierząt - podkreśla Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń w firmie Hewalex.

Dobór inwertera w gospodarstwie rolnym

Przy wyborze paneli fotowoltaicznych dostarczających odpowiedniej mocy szczytowej należy też sprawdzić czy będą one efektywnie współpracowały z falownikiem (inwerterem), zamieniającym wyprodukowany prąd stały w zmienny. Wysokość napięcie modułów fotowoltaicznych musi odpowiadać zakresowi napięcia falownika, w którym będzie on optymalnie zamieniał prąd stały w zmienny.

 - Drugi główny element instalacji PV, a więc inwerter, powinien pozwalać na zabudowę także w warunkach gospodarczych, a nawet na zewnątrz budynku. Jeżeli inwerter posiada już klasę szczelności IP65, to zapewnia to ochronę pyłoszczelną oraz przed strugą wody laną z każdej strony. Umożliwia to zabudowę inwertera w niezbyt czystych pomieszczeniach gospodarczych, a także bezpośrednio przy panelach PV zainstalowanych na konstrukcji gruntowej oddalonej od budynku - zauważa Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń w firmie Hewalex.

Jak dodaje ekspert, inwertery powinny także pozwalać na przyłączanie więcej niż jednego szeregu paneli PV.

- Często większe instalacje są dzielone i panele instaluje się w różnych miejscach, np. na dachu budynku i na gruncie, co skutkuje różnymi warunkami pracy. Inwerter powinien współpracować odrębnie z każdym szeregiem paneli dla zwiększenia sumarycznej produkcji energii -  zauważa Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń w firmie Hewalex.

Liczy się odczyt i optymalizacja

Warto zwrócić uwagę, czy w ofercie są dostępne także opcje zdalnego odczytu parametrów i statystyk z pracy instalacji PV. Dodatkowo należy rozważyć dodatkowe zastosowanie systemu optymalizacji zużycia energii.

- Dzięki niemu można automatycznie uruchamiać urządzenia dla wykorzystywania nadwyżek wytwarzanej energii - podsumowuje Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń w firmie Hewalex.