Innowacyjne paliwo wytwarzane z lokalnych zasobów biomasy, w lokalnym zakładzie przetwórczym pomóc ma w zwalczaniu problemu ubóstwa energetycznego, który zazwyczaj w gminach rozwiązywany jest poprzez darmowe bądź dofinansowywane dostawy węgla, które potęgują problem niskiej emisji.

Warunki konieczne do spełnienia

Warunkiem koniecznym do spełnienia dla uzyskania dofinansowania na budowę instalacji do produkcji pelletu będzie umożliwienie najuboższym gospodarstwom domowym wymiany indywidualnych źródeł ciepła na kotły spełniające wymagania emisyjne co najmniej 5 klasy. 

Można to zrobić odpisując część wydatków związanych z wymianą kotłów na paliwo stałe od podatku lub starać się o uzyskanie premii termomodernizacyjnej.

Pilotażowy charakter 

Projekty realizowane w ramach naborów będą miały pilotażowy charakter i umożliwią dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie zwalczania problemów ubóstwa energetycznego i niskiej emisji w Polsce.

Przewidziana alokacja na cały konkurs to 3 mln euro, a kwota o jaką poszczególne gminy będą mogły ubiegać się w ramach naborów będzie się wahać pomiędzy 200 tys. euro a 1 mln euro.

Szczegółowe informacje o naborach dostępne będą na stronie: www.gov.pl/web/klimat/nabory-wnioskow