- W 2012 roku PGE EO raczej nie zadebiutuje. Będzie to pewnie w 2013 roku - powiedział wiceprezes PGE Wojciech Ostrowski na prezentacji kwartalnych wyników PGE. Dodał, że obecnie ta firma nie potrzebuje większych środków zewnętrznych, a potrzebne finansowanie może pozyskać od spółki matki.

Ostrowski poinformował, że do rozważań o ewentualnym debiucie PGE powróci w II kwartale 2012 roku. - Można spodziewać się, że gotówka na morskie farmy wiatrowe będzie potrzebna dopiero w 2013 roku - powiedział. Z jego słów wynika, że debiut na GPW wcale nie jest przesądzony, a finansowanie kosztownych morskich farm wiatrowych jest możliwe poprzez project finance.

Obecnie PGE zakłada budowę 1000 MW lądowych farm wiatrowych do 2015 roku i 1000 MW morskich fram wiatrowych do 2020 roku.

W pierwszej połowie 2012 roku PGE odda do eksploatacji dwie farmy lądowe - Pelplin i Żuromin - o łącznej mocy 108 MW.

Obok tych farm PGE EO ma w portfelu dwa projekty: farmę wiatrową na zwałowisku Kopalni Węgla Brunatnego Turów o mocy ok. 30 MW i farmę wiatrową Chełm w województwie lubelskim o mocy ok. 17,5 MW z możliwością zwiększenia do ok. 30 MW.