Jak zauważa Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej uważa, że rolnictwo nie wykorzystuje jeszcze optymalnie potencjału fotowoltaiki. Zdaniem eksperta, ten boom na fototowoltaikę ominął polskie rolnictwo.

Jednym z powodów jest brak dedykowanych programów wspierających większe inwestycje w OZE (farmy fotowoltaiczne powyżej 50 kW mocy zainstalowanej) oraz taryf gwarantowanych, pozwalających sprzedawać wyprodukowaną energię elektryczną z zyskiem w dużych gospodarstwach rolnych.

Właściciele wielkopowierzchniowych gospodarstw rolnych ponoszą też duże koszty związane z wykorzystaniem energii elektrycznej, a nie mogli korzystać z systemów opustów, gdyż ograniczała ich ustawa o OZE.

Pomimo, że znowelizowana ustawa OZE rozszerzyła definicję prosumenta o podmioty prowadzące działalność gospodarczą to wciąż jest to za mało znaczące ułatwienie mające przekonać i zachęcić właścicieli większych gospodarstw rolnych do inwestowania w fotowoltaikę.

Co jeszcze spowodowało, że nie ma jeszcze boomu na fotowoltaikę w rolnictwie? O tym mówi  Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej.

Planujesz zainwestować w OZE w gospodarstwie rolnym? Zapraszamy do skorzystania z Giełdy Rolnej!