Synergia produkcji rolnej połączona dodatkowo z wytwarzaniem prądu fotowoltaicznego jest ogromną szansą nie tylko na zwiększenie opłacalności prowadzenia gospodarstwa rolnego, ale też wpływa na jakość i wielkość upraw. 

Agrofotowltaika może uchronić uprawy przed gradobiciem, zmniejsza negatywny wpływ działania suszy na uprawy rolne. To tylko niektóre z korzyści jakie niesie za sobą połączenie produkcji roślinnej z fotowoltaiką w sektorze rolnym.

Dlaczego więc tak obiecująca technologia nie jest rozwijana w Polsce? O to spytaliśmy Romanem Karbowym, przewodniczącym grupy roboczej ds. agrofotowoltaiki z Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki (PSF).

- Aktualnie największa barierą jest brak regulacji prawnych. Nie mamy nawet definicji co to jest agrofotowoltaika w polskim ustawodawstwie i w jaki sposób ona powinna być realizowana. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki aby wprowadzić agrofotowltaikę do polskiego sektora rolnego - podkreślał Roman Karbowy reprezentujący PSF na Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie 2021.