Zaplanowane na 3 listopada w Warszawie Forum Energetyki Wiatrowej będą kluczowym – jeśli nie najważniejszym – elementem wymaganych procedurą legislacyjną konsultacji społecznych.

Ustawa powstaje już wiele miesięcy i budzi wiele emocji w środowisku. Nie wiadomo, czy czas na uzgodnienia merytoryczne będzie wystarczający, więc dlatego zarząd Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej zdecydował o zmianie tematyki forum – z dyskusji na temat prawa energetycznego na konsultacje ustawy o odnawialnych źródłach energii.