Wartość wszystkich tych inwestycji, to prawie 65 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 29,2 mln zł - poinformował po posiedzeniu zarządu rzecznik marszałka województwa Jan Kwasowski.


To ostatni z pięciu konkursów na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii w Podlaskiem, z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013.

Początkowo miało być do podziału 24 mln zł unijnego dofinansowania, ostatecznie pulę zwiększono do 29,2 mln zł, co pozwoliło dofinansować 19 projektów. Siedem kolejnych jest na liście rezerwowej.

Wśród dofinansowanych projektów są przede wszystkim plany budowy instalacji fotowoltaicznych o różnej mocy, zlokalizowanych w różnych miejscach regionu. Wartość tych inwestycji waha się od 400 tys. zł do 8 mln zł.

Najwyższą wartość z wybranych projektów ma budowa biogazowni rolniczej w gminie Nowe Piekuty, która ma kosztować blisko 10 mln zł.

Na liście podmiotów, które otrzymały dofinansowanie, jest jeden samorząd - gmina Ciechanowiec, która chce wykorzystać energię odnawialną do ogrzewania dwóch kościołów i gimnazjum w Ciechanowcu. Będą tam instalowane pompy ciepła, a w szkole - dodatkowo solary. Cały projekt ma kosztować ponad 1,85 mln zł, ale 85 proc. stanowi unijne dofinansowanie. To maksymalny poziom dofinansowania projektów dla samorządów. W przypadku firm, waha się na poziomie 48-70 proc.

W konkursie premiowane były te projekty, których realizacja wpłynie na wzrost ilości energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii i daje efekt ekologiczny. Dodatkowe punkty można było zdobyć, jeśli będzie możliwość dystrybucji uzyskanej energii ze źródeł odnawialnych do istniejącej sieci energetycznej lub cieplnej.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski w Białymstoku, w ramach RPOWP dotacje na inwestycje w odnawialne źródła energii przyznano w pięciu konkursach 65 projektom. Ich łączna wartość to 325,3 mln zł, a dofinansowanie wynosi 162,4 mln zł.