Na liście rankingowej zatwierdzonej przez NFOŚiGW znalazły się projekty budowy biogazowni na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w Skarżynie, Żernikach Wielkich (gmina Źórawina), Jaromierzu (gmina Człuchów), miejscowości Czerkasy, Rzeczycy, Grochowie Szlacheckim, Przykonie, okolicach Malborka, Krzepicach oraz w miejscowości Nowe Borza.

Oprócz wsparcia w formie dotacji beneficjenci ubiegają się o udzielenie pożyczek na łączną kwotę 64,2 mln zł.

Obecnie lista rankingowa projektów czeka na zaakceptowanie przez Ministerstwo Środowiska. Dofinansowanie budowy trzech ostatnich biogazowni będzie możliwe jedynie gdy MŚ zgodzi się na podwyższenie alokacji konkursu z 36 mln zł do 49,3 mln zł, o które wnioskuje NFOŚiGW.