Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich utworzyły gminy: Prusice, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Wołów i Żmigród. Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie lokalnego systemu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych m.in. poprzez budowę na terenie gmin elektrowni fotowoltaicznych oraz bioelektrowni. Dzięki zrzeszeniu się w klaster, gminom łatwiej będzie pozyskać środki unijne na sfinansowanie inwestycji.

Pierwsze inwestycje w ramach klastra mają rozpocząć się za kilka miesięcy.

Burmistrz Prusic Igor Bandrowicz poinformował, że wkrótce zostanie rozstrzygnięty przetarg na siedem instalacji fotowoltaicznych, które powstaną na budynkach użyteczności publicznej. "Poza tym mamy podpisaną umowę na zaprojektowanie elektrowni fotowoltaicznej o szacowanej mocy 450 kW w Wszemirowie. We wrześniu powinniśmy otrzymać pozwolenie na budowę. Nawet jeżeli prace rozpoczną się późną jesienią, to jeszcze w tym roku uda nam się ją wybudować" - powiedział burmistrz.

Z kolei w gminie Wisznia Mała planowana jest budowa siłowni fotowoltaicznej na powierzchni około 2 ha. Na terenie pozostałych gmin trwa poszukiwanie terenów pod przyszłe inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach klastra.

Inwestycje będą realizowane przez specjalnie do tego powołaną spółkę komunalną Prusice PS Energetyka Odnawialna. Władze tej spółki przewidują, że łączny potencjał wszystkich projektowanych na terenie pięciu gmin instalacji wyniesie około 12 MW.

Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich to drugie takie przedsięwzięcie w regionie. Wcześniej powstał Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej, który zrzesza gminy: Olszyna, Gryfów Śląski, Leśna, Siekierczyn i Lubań.