Na budowę inwestycji dot. "zielonej energii" przedsiębiorcy dostali 1,4 mld zł. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło dwa konkursy. Najwięcej - 121 wniosków złożono na dofinansowanie inwestycji związanych z budową farm wiatrowych.

Jak wynika z raportu firm Agrotec i CDM na zlecenie Ministerstwa głównym przejawem dyskryminacji był minimalny próg wartości inwestycji, który wynosił 20 mln zł, a dla małych elektrowni wodnych i biogazowni - 10 mln zł. Próg ten był dla wielu przedsiębiorców niemożliwy do zrealizowania. Poprzez takie przepisy próg był sztucznie zawyżany. Ponadto PIGEO uważa, że system oceny preferował wybrane technologie i poprzez wprowadzenie górnego limitu dofinansowania - 40 mln zł  osłabił efektywność pomocy - czytamy w dzienniku.

Ministerstwo pracuje obecnie nad nowym systemem wsparcia odnawialnej energii.