Ustawa Prawo energetyczne została znowelizowana w 2010 r., aby tworzyć jak najlepsze warunki rozwoju sektora biogazu rolniczego.

Wprowadziła definicję biogazu i uregulowała zasady włączania biogazu rolniczego do sieci i wsparcie finansowe dla inwestycji. Działalność polegającą na wytwarzaniu biogazu można podjąć bez występowania o koncesją Urzędu Regulacji Energetyki, ale trzeba uzyskać wpis do rejestru, który od początku 2011 roku prowadzi ARR.

Według stanu rejestru na 9 lutego 2012 r. w rejestrze znajduje się 16 biogazowni rolniczych, z czego 7 należy do jednego podmiotu. Po 4 biogazownie mają województwa pomorskie i zachodniopomorskie, po 2 – lubuskie i śląskie, po jednej – dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, wielkopolskie.

Wszystkie biogazownie mają układy kogeneracyjne, których łączna moc elektryczna wynosi 15,943 MWe, natomiast moc cieplna 15,583 MWt.

Jak informuje ARR, z odebranych sprawozdań za trzy kwartały 2011 r. wynika, że do wytworzenia biogazu rolniczego zużyto 341,65 tys. t. surowców, głównie gnojowicy, kiszonki z kukurydzy, wywaru pogorzelnianego oraz pozostałości z warzyw. Wytworzono z tych surowców  26,7 mln m sześciennych biogazu rolniczego, z którego wyprodukowano blisko 53 GWh energii elektrycznej i 60 GWh ciepła.