Farma ma mieć docelowo moc 37,5 MW - 15 turbin o mocy 2,5 MW. Jak podał EBOiR, dzięki inwestycji będzie można zaoszczędzić 57 tys. 400 ton emisji CO2 do atmosfery.

Jak podaje bank, inwestor należy do spółek: Energix Renwable Energies, CERAC SA Holding and Nordex Windpark Beteiligung GmbH.

EBOiR zaznaczył, że produkcja energii elektrycznej jest w Polsce zdominowana przez węgiel kamienny i brunatny, a kraj pozostaje w tyle w realizacji unijnych celów klimatycznych. Żeby osiągnąć 20 proc. udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym miksie energetycznym w 2012 roku, potrzebny jest silny impuls w sektorze zielonych energii.

-Jesteśmy dumni z tego, że wspieramy budowę farmy wiatrowej w Orli; to element naszych wysiłków we wzmacnianiu sektora zielonej energii w Polsce - powiedział koordynator ds. OZE w EBOiR Grzegorz Zieliński.

Jak dotąd EBOiR zainwestował ponad 6,3 mld euro we wszystkich sektorach polskiej gospodarki, a całkowita wartość tych projektów przekracza 33 mld euro.