EBOiR wesprze budowę i eksploatację farmy wiatrowej Gawłowice o mocy 41,4 MW, Rajgród - 25,3 MW oraz Skurpie - 36,8 MW. Łączna planowana moc tych trzech obiektów to 103,5 MW.

Całkowity koszt inwestycji ma sięgnąć 835 milionów złotych (198,9 mln euro), z czego wkład EBOiR wyniesie 242,7 mln zł na realizację fazy I projektu (dwie farmy o łącznej mocy 66,7 MW). Następnie, za zgodą banku, kwota może zostać zwiększona o dodatkowe 49,3 miliony na budowę trzeciej farmy (faza II). Pierwsza faza projektu ma zostać zakończona do końca 2014 roku, a druga do września 2016.

Lucyna Stańczak, Dyrektor EBOiR na Polskę nazwała zawartą umowę kamieniem milowym dla finansowania inwestycji dotyczących energii odnawialnej w Polsce.

- Biorąc pod uwagę trudne otoczenie prawne i finansowe w sektorze, kredyt będzie impulsem dla ambitnych inicjatyw PEP - dodała. - EBOiR jest dumny, że ma swój udział w wysiłkach na rzecz energii odnawialnej, co według nas jest bardzo ważne dla Polski, aby spełnić unijny cel w zakresie udziału tej energii w bilansie energetycznym kraju - kontynuowała.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy możliwość dodać kolejne projekty do naszego portfolio farm wiatrowych, co nie byłoby możliwe bez wkładu EBOiR. Jest to kamień milowy w naszym programie inwestycyjnym dotyczącym farm wiatrowych - dodał Michał Kozłowski, wiceprezes PEP.