Eco-Plan Biogas jest arkuszem kalkulacyjnym, w którym można porównać wyniki finansowe gospodarstwa rolnego stosującego jako nawóz masę pofermentacyjną z biogazowni z gospodarstwem, w którym jako nawóz stosowany jest nieprzefermentowany obornik/gnojowica, nawóz zielony lub gdy brak jest własnych źródeł nawozu.

Model służy także do obliczeń ekonomiki biogazowni wykorzystującej biomasę nie tylko z analizowanego gospodarstwa, ale też dodatkowo z okolicznych gospodarstw.

Koncepcja wytwarzania biogazu w gospodarstwie ekologicznym opiera się na wykorzystaniu odpadów z produkcji rolnej, zastosowaniu roślin strączkowych wzbogacających glebę w składniki odżywcze jako substratu do biogazowni, oraz wykorzystaniu pofermentu (który uzyskuje się na końcu cyklu produkcyjnego biogazowni) jako nawozu. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia podnoszenia plonów w gospodarstwach ekologicznych.

Eco Plan to model ekonomiczny dla rolników ekologicznych został opracowany i opublikowany przez SUSTAINGAS, projekt realizowany w ramach unijnego Programu Inteligentna Energia - Europa, którego celem jest zwiększenie zrównoważonej produkcji biogazu w rolnictwie ekologicznym.